WYWIERAJĄ WPŁYW

“Prawdopodobnie większość z nas zgodzi się, że poprawa życia ludzi i ochrona środowiska to bardzo ważne cele. Jeśli można osiągnąć obydwa te cele jednocześnie, to nawet lepiej. Dokładnie takie korzyści oferuje branża przenośnych sanitariatów.”
Todd Hilde, CEO, Satellite Industries, 2012 (list otwarty do operatorów przenośnych sanitariatów – Pumper, 2012)

 

 

przenośnych toalet

historia

Łatwo jest nie dostrzec zalet mobilnych sanitariatów. Mieszkańcy państw rozwiniętych są przyzwyczajeni do instalacji w budynkach, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Rozwiązania te mogą jednak zostać sparaliżowane przez katastrofę naturalną i stać się źródłem rozległego zanieczyszczenia zasobów wodnych. Na szczęście, dzięki gotowości operatorów mobilnych sanitariatów i władz lokalnych, dotychczas nie doszło do takiej tragedii.

Każdego dnia przenośne toalety odgrywają znaczącą rolę w ochronie środowiska i zasobów naturalnych. Dzięki branży mobilnych sanitariatów oszczędza się dziennie około 473 milionów litrów* słodkiej wody pitnej. W skali roku przenośne toalety pozwalają uniknąć kosztu i energii potrzebnych do przetworzenia 57 miliardów litrów wody w kosztownych oczyszczalniach ścieków. Jest to znacząca oszczędność w czasach, gdy słodka woda staje się coraz trudniej dostępna. Fakty dowodzą, że operatorzy udostępniający sanitariaty i ludzie korzystający z nich są częścią ważnych działań w kierunku oszczędzania wody.

Dzięki przenośnym toaletom każdego dnia oszczędza się również tysiące litrów paliwa. Większość ludzi nie wiąże mobilnych sanitariatów z oszczędzaniem paliwa. Takie oszczędności mają jednak miejsce na placach budów, w parkach, na boiskach piłkarskich, stadionach, na terenach rekreacyjnych i w innych miejscach, w których dzięki dostępności kabin nie trzeba jeździć nigdzie indziej „za potrzebą”.

Mobilna toaleta jest prawdziwie zielonym produktem… i była nim długo przed tym, jak określenie „zielony” stało się modne. Jest wykonana z elementów z tworzywa sztucznego i metalu, nadających się do ponownego wykorzystania po zakończeniu okresu użytkowania. Wielokrotne wykorzystywanie jest możliwe również dzięki samej możliwości przenoszenia z miejsca na miejsce. Na przykład, kabina nie musi pozostać na placu po zakończeniu budowy budynku. Można ją wykorzystać ponownie w zupełnie innym miejscu, dzięki czemu ma szansę służyć kolejnej grupie ludzi. Możliwość przenoszenia pozwoliła wyeliminować potrzebę budowania stałych łazienek tam, gdzie w pewnym momencie nie będą one już potrzebne, co stanowi kolejną formę oszczędzania zasobów naturalnych.

Wymieniliśmy tu zaledwie kilka spośród sposobów, w jakie przenośne produkty sanitarne i związane z nimi usługi przyczyniły się do poprawy naszego zdrowia, bezpieczeństwa, jakości życia i ochrony zasobów naturalnych. Za każdym razem, kiedy widzimy mobilną toaletę, pomyślmy o tym, że zarówno ta kabina, jak i MY sami pomagamy w ratowaniu życia i przyczyniamy się do budowania zdrowszego, bezpieczniejszego świata, w którym środowisko naturalne jest chronione, a ludzie mogą funkcjonować w godziwych warunkach.

Celem firmy Satellite jest dalsze oferowanie produktów, edukacji i innych zasobów w rejonach świata rozpaczliwie potrzebujących przenośnych rozwiązań sanitarnych. Dzięki wysiłkom operatorów mobilnych toalet jest nadzieja na czystszy, bezpieczniejszy świat, w którym miejsce chorób zajmą godziwe warunki i wyższa jakość życia.

* Kalkulacja oszczędności 473 milionów litrów :
W państwach z instalacjami wodociągowymi w budynkach do spłukiwania ubikacji zużywanych jest średnio 7 litrów czystej wody, a na całym świecie udostępnionych jest 2,2 miliona mobilnych toalet, używanych średnio od dwudziestu do trzydziestu razy dziennie. Po przemnożeniu otrzymujemy około 473 miliony litrów.

 

(WPSD)

World Portable Sanitation Day

15 sierpnia po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Przenośnych Urządzeń Sanitarnych (WPSD). Jest to dzień uznania znaczenia branży przenośnych sanitariatów. Ta branża i ludzie, którzy w niej pracują, pozwalają nam żyć bezpiecznie, cieszyć się lepszym zdrowiem i większym dobrobytem niż ci, którzy żyją bez niej.

Jest to również dzień, w którym możemy zebrać nasze zasoby jako branży i wykorzystać je do nauczania i pomocy tym, którzy cierpią z powodu złych warunków sanitarnych na całym świecie.

Dołącz do tych, którzy angażują się w poprawę branży przenośnych urządzeń sanitarnych i zmniejszanie cierpienia na całym świecie, biorąc udział w tym wydarzeniu.

Jako klient masz do wyboru najszerszą gamę wysokiej jakości produktów i usług, z których możesz wybrać, budując swoją firmę. Co ważniejsze, mają Państwo zapewnione osobiste wsparcie ze strony kierownika regionalnego, specjalisty ds. Środków sanitarnych i przedstawiciela działu obsługi klienta, którzy współpracują z Państwem przy wyborze produktów, aby zapewnić pełną satysfakcję z jakości i dostawy.

 

Tragedie w

Kraje rozwijające się

Niewielu ludzi w krajach rozwiniętych znalazło się kiedykolwiek w sytuacji, w której brak mobilnych rozwiązań sanitarnych powodowałby powstanie warunków zagrażających życiu. Żyjemy jednak w świecie, w którym 40% populacji nadal załatwia swoje potrzeby na łonie natury ze względu na brak nowoczesnych instalacji i przenośnych toalet lub ograniczony dostęp do nich.

Destruktywny wpływ nieoczyszczania i niegromadzenia ekskrementów na nasze ogólne zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko można zmierzyć w ludzkich życiach. Każdego roku ponad 2 miliony ludzi, w większości dzieci, umiera z powodu chorób biegunkowych, którym można było zapobiec.

 

Przenośne urządzenia sanitarne

Ratowanie życia

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że poprawa warunków sanitarnych mogłaby zmniejszyć śmiertelność dzieci na skutek chorób związanych z biegunką o ponad 30%. Jeśli dodać do tego promocję higieny, np. uczenie prawidłowego mycia rąk, można by obniżyć śmiertelność o ponad 60% i zmniejszyć liczbę infekcji układu oddechowego nawet o 25%.

 

Indie

opowieść o ludzkiej godności

Indie są żywym przykładem cierpienia na skutek nieoczyszczania i niegromadzenia ekskrementów. Zamieszczony tu materiał filmowy pokazuje ciężkie warunki panujące w Indiach oraz jeden krok firmy oferującej przenośne sanitariaty w kierunku poprawy jakości życia.


 

Co to jest

Wartość toalety

Brak dostępu do urządzeń sanitarnych kosztuje świat 260 miliardów dolarów każdego roku

 

 

World Portable Sanitation Day

Wiadomości

Obejrzyj ten krótki film przedstawiający korzyści płynące z przenośnych urządzeń sanitarnych.

Niedawno wydana broszura zatytułowana „How Portable Restrooms (And You) Are Impacting The World” (W jaki sposób przenośne toalety (i Ty) zmieniają świat) zawiera skrócone omówienie wielu korzyści wynikających z używania mobilnych sanitariatów. Zalety tego rodzaju usług nie pozostawiają wątpliwości, jak ważne są dla rozwijających się krajów.
Przeczytaj cały list

Dobre wieści są takie, że w skali ogólnoświatowej przenośne toalety są coraz częściej stosowane. W ciągu ostatnich 5 lat firma Satellite zaczęła dostarczać produkty operatorom w 30 nowych krajach. Tak zdecydowany wzrost dowodzi, że branża przenośnych sanitariatów wygrywa ważne bitwy w wojnie przeciwko chorobom zakaźnym i zanieczyszczeniu środowiska.
W jaki sposób przenośne toalety (i Ty) wpływają na świat (pdf)

 

Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji: +48/ 62 760 3870