NIEWYŁĄCZNA LICENCJA NA PRAWA AUTORSKIE

Poprzez przyjęcie lub pobranie dostarczonych materiałów, obrazów i/lub filmów ("Dzieło chronione prawem autorskim"), Satellite Industries niniejszym przyznaje użytkownikowi, a użytkownik akceptuje ograniczone, rozwiązywalne, nieprzenoszalne i niewyłączne prawo do kopiowania, edytowania, rozpowszechniania i wyświetlania Dzieła chronionego prawem autorskim lub jego pochodnych wyłącznie w następującym, ograniczonym celu :

Włączanie Dzieła chronionego prawem autorskim, w całości lub w części, do dzieł pochodnych w formie legalnych materiałów marketingowych lub promocyjnych (drukowanych lub cyfrowych) wyłącznie w celu promowania i sprzedaży produktów Satellite Industries. Dzieła chronione prawem autorskim lub ich pochodne nie mogą być wykorzystywane w bezpośredniej bliskości jakichkolwiek materiałów marketingowych zawierających produkt konkurencji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Satellite Industries.

Użytkownik zobowiązuje się nierozpowszechniać ani nieujawniać żadnych łączy internetowych, adresów URL witryn ani żadnych nośników zawierających Dzieło chronione prawem autorskim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Satellite Industries.

Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie następującej informacji o prawach autorskich na wszystkich pracach zawierających Dzieła chronione prawem autorskim, w całości lub w części, w tym na wszelkich pracach pochodnych:

Materiały/zdjęcia/filmy wideo licencjonowane od Satellite Industries. Copyright © 2021, Satellite Industries. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik zobowiązuje się niewykorzystywać dzieł chronionych prawem autorskim, w całości lub w części, ani w ramach prac pochodnych, w celu dyskredytowania lub szkodzenia w jakikolwiek sposób firmie Satellite Industries, jej produktom lub pracownikom.

Satellite Industries zachowuje wszelkie inne prawa do Dzieła chronionego prawem autorskim. Wszelkie dzieła stworzone przez użytkownika przy użyciu Dzieła chronionego prawem autorskim są własnością Satellite Industries, a użytkownik niniejszym przenosi prawo własności na Satellite Industries. W miejsce roszczenia sobie praw własności do dzieł pochodnych, Satellite Industries może zażądać usunięcia z wszelkich dzieł pochodnych dzieł chronionych prawem autorskim, w dowolnej formie, a użytkownik zgadza się na to.

Satellite Industries ma prawo, według własnego uznania, wypowiedzieć niniejszą licencję poprzez dostarczenie użytkownikowi powiadomienia o wypowiedzeniu w dowolnej formie. W przypadku wypowiedzenia użytkownik zgadza się natychmiast zaprzestać korzystania z Dzieła chronionego prawem autorskim i jego pochodnych, a także podjąć uzasadnione ekonomicznie wysiłki w celu usunięcia Dzieła chronionego prawem autorskim i jego pochodnych z wszelkich platform (drukowanych lub cyfrowych).

 

Galeria przenośnych toalet

Galeria przenośnych toalet
Firma Satellite z dumą udostępnia zdjęcia i filmy wideo swoich toalet, ciężarówek, odświeżaczy powietrza i apartamentów. Można nas również znaleźć na YouTube.

 

Poniżej znajdą Państwo linki do zdjęć naszych produktów w wysokiej rozdzielczości.

Zdjęcia Samodzielne toalety

 

Stacje w Bath

Moduły ciężarowe i serwisowe

Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji: +48/ 62 760 3870