Produkty do konserwacji

Produkty do konserwacji

Długowieczność przenośnych toalet i umywalek, a także pojazdów asenizacyjnych w ogromnym stopniu zależy od właściwego utrzymania i konserwacji. Oto kilka źródeł informacji pomocnych w zachowywaniu idealnego stanu sprzętu przez lata.

 

Konserwacja Elementy Serwisowe

Konserwacja przenośnego wyposażenia sanitarnego

Satellite Industries Vacuum pump module

Konserwacja zapobiegawcza pozwala zachować wartość sprzętu. Utrzymując moduł w dobrym stanie technicznym, wydłużamy żywotność sprzętu i obniżamy koszty. Wczesne wykrywanie problemów pozwala przewidywać niezbędne naprawy. Gdy nie jest konieczne wycofywanie pojazdów z eksploatacji w związku z rozległymi naprawami, nie dochodzi do poważnych zakłóceń pracy. Regularne kontrole, analizy i odpowiednie przeszkolenie umożliwiają przewidywanie i zapobieganie usterkom, które mogłyby doprowadzić do większych awarii i zagrożeń. Oto najważniejsze kwestie związane z konserwacją:

Jak użytkować urzadzenia serwisujące?

Wiedza na temat możliwości i ograniczeń posiadanego modułu pozwala optymalizować jego wykorzystanie. Przed pierwszym użyciem modułu należy przeczytać instrukcję. Nowym operatorom należy zapewnić czas na zapoznanie się z instrukcją oraz odpowiednie przeszkolenie przez certyfikowany personel. W niektórych przypadkach potrzebna jest bardziej szczegółowa wiedza na temat obsługi modułu lub konserwacji floty. Firma Satellite Industries chętnie dzieli się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem, oferując zarówno podstawowe konsultacje, jak i skrojone na miarę programy szkoleniowe. Pragniemy, aby nasi klienci potrafili w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości urządzeń serwisujących Satellite. Prosimy o omawianie wszelkich szczególnych potrzeb z regionalnym przedstawicielem .

Prawidłowa konserwacja. Na czym polega? I dlaczego jest ważna?

Satellite Industries service unit maintenance

Istnieją dwa podejścia do konserwacji: pierwsze to konserwacja proaktywna, a drugie — konserwacja awaryjna (czytaj: naprawy). Utrzymywanie modułu i pojazdu w czystości oraz regularne przeprowadzanie kontroli pozwala zachować najlepszy stan techniczny sprzętu. A sprawny sprzęt oznacza ciągłość pracy. Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie, można zapobiegać nieoczekiwanym awariom. Bazując na doświadczeniu klienta i naszej wiedzy na temat podzespołów, pomagamy opracować łatwy do realizacji harmonogram konserwacji.

Jakie codzienne czynności warto wykonywać?

Konserwacja zapobiegawcza powinna stać się codzienną rutyną. Przeznaczenie 10 minut dziennie z czasu pracy operatora na podstawowe czynności konserwacyjne pozwoli w dłuższej perspektywie zapobiec poważniejszym przestojom wskutek awarii pojazdu. Codzienna inspekcja przed wyruszeniem w trasę oraz opróżnianie i czyszczenie na koniec dnia sprawiają, że stan techniczny pojazdu jest pod stałą kontrolą, co, w razie potrzeby, umożliwia optymalne zaplanowanie większych napraw.

Jak konserwować aluminiowe zbiorniki?

Każdy materiał, z którego wykonany jest zbiornik próżniowy, wymaga specyficznego sposobu konserwowania. Wszystkie metale są wrażliwe na działanie rozmaitych płynów, z którymi w naszej branży wchodzą w ciągły kontakt.

Niezwykle istotna dla poprawy żywotności zbiornika jest właściwa konserwacja i dbałość o produkt. Firma Satellite Industries stosuje aluminium klasy morskiej, które już samo w sobie zapewnia wysoką odporność na działanie płynów korodujących. Należy jednak pamiętać, że dodatkowa dbałość i właściwa konserwacja wydłużą okres eksploatacji zbiornika aluminiowego. Aby zachować odporność aluminium na agresywne działanie substancji korodujących, zalecamy mycie ciśnieniowe wnętrza zbiornika co 3 miesiące. Dzięki temu:

  • w szczelinach;
  • ani w elementach przyspawanych we wnętrzu zbiornika nie pozostaną uwięzione żadne substancje chemiczne, których obecność przyspiesza proces niszczenia aluminium.


Satellite Industries zinc anodes

Oprócz tego wszystkie moduły serwisowe firmy Satellite Industries są wyposażone w anody cynkowe. Są to elementy zużywalne. Anoda przyciąga substancje korodujące i przyjmuje na siebie ich niszczącą siłę, chroniąc w ten sposób zbiornik. Stopień zużycia anod należy sprawdzać co 6 miesięcy. Aby zrobić to prawidłowo, należy opróżnić zbiornik, wymontować (wykręcić) anody i zmierzyć ich długość. Całkowita długość cynku na nowej, nieużywanej anodzie wynosi 7,5 cm.

Już wkrótce

Bezpieczna i niezawodna instalacja

Dostępne wkrótce

 

Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji: +48/ 62 760 3870