Porady z zakresu efektywnego transportu przenośnych toalet

Planowanie tras
Główne czynniki wpływające na rentowność i sukces firmy wynajmującej przenośne toalety to planowanie i zarządzanie trasami obsługi serwisowej. Poniżej znajdują się przydatne strategie dotyczące poszczególnych aspektów.

Efektywne planowanie tras
Przy współpracy z kierowcą każdą trasę serwisową można zaplanować z wyprzedzeniem. Angażowanie kierowców w proces planowania jest ważny, ponieważ dobrze znają oni obciążenie dróg i odległości. Ponieważ większość sanitariatów wymaga cotygodniowego serwisu, każdy kierowca jest w stanie obsłużyć 4 lub 5 tras.

 

Do ustalenia najbardziej wydajnych tras potrzebujesz mapy danego obszaru. Następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Nanieś lokalizacje składowisk nieczystości
  Każda trasa powinna mieć dogodny dostęp do co najmniej jednego składowiska nieczystości. Kierowca powinien zrzucić nieczystości po zakończeniu trasy i, w miarę możliwości, mniej więcej w jej połowie. Częstsze opróżnianie pojazdu:
  1. Zmniejsza zużycie paliwa
  2. Umożliwia korzystanie z mniejszych pojazdów
  3. Obniża koszty konserwacji
 2. Nanieś wszystkie sanitariaty (oznacz kolorami te, które wymagają wielokrotnego serwisowania)
  Trasy wyznaczaj z uwzględnieniem zagęszczenia lokalizacji sanitariatów. Im krótsza odległość pomiędzy miejscami serwisu, tym bardziej opłacalna trasa.
 3. Znajdź główne autostrady i ulice
  W dobrych trasach należy unikać poważniejszych opóźnień w ruchu i korków w godzinach szczytu. Im mniej czasu zajmuje kierowcy przejechanie pomiędzy dwoma miejscami serwisu, tym bardziej opłacalna jest cała trasa.
 4. Znajdź naturalne przeszkody (rzeki, jeziora, góry itp.)
  Dobre planowanie trasy uwzględnia naturalne przeszkody. Pomaga to zminimalizować niepotrzebny czas jazdy i opóźnienia.
 5. Określ maksymalny dystans na dzień
  Aby ograniczyć zmęczenie kierowcy i ryzyko wypadków, dzienna trasa nie powinna przekraczać 400 kilometrów.
 6. Ustal liczbę sanitariatów umożliwiających serwis bez opróżniania pojazdu
  Zwykle kierowca może obsłużyć od 30 do 50 sanitariatów dziennie.
 7. Nanieś granice tras, używając różnokolorowych gumek lub nitek
  Istnieją dwa podstawowe sposoby wyznaczania tras:
  1. Metoda „koło powozu”: Kierowca wyjeżdża z bazy i obsługuje wszystkie miejsca po drodze do najdalszego miejsca, a następnie wraca do bazy.
  2. Metoda „żyrandol”: Kierowca wyjeżdża z bazy i jedzie bezpośrednio w obszar serwisu, nie obsługując niczego po drodze. Po obsłużeniu tego obszaru kierowca wraca.

 

Zarządzanie trasami
Nowe dostawy i odbiory każdego dnia będą powodowały ciągłe zmiany tras. Poniższe wskazówki są pomocne w efektywnym zarządzaniu trasami:

 

Aby wyznaczyć najbardziej efektywne trasy, najpierw zapoznaj się z mapą okolicy, a następnie postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Przydzielanie kierowców do tras
  Przydzielanie co tydzień tej samej osoby do danej trasy jest bardziej wydajne niż losowe przydzielanie tras. Kierowca lepiej poznaje wówczas ulice, objazdy i ogólne warunki panujące na trasie.
 2. Ustalanie najefektywniejszego sposobu obsługi trasy
  Zawsze lepiej jest wyznaczać trasy po okręgach niż w formie zygzaka. Należy jednak uwzględniać kompromisy pomiędzy odcinkami w kilometrach a odcinkami liczonymi według rzeczywistych czasów przejazdu. W celu wybrania najbardziej wydajnych tras warto skorzystać z wiedzy kierowcy na temat faktycznych czasów przejazdu.
 3. Ustalanie liczby kierowców i tras
  Liczbę tras należy ustalić na podstawie godzin potrzebnych na obsłużenie wszystkich sanitariatów. Czasami bardziej opłaca się zapłacić kierowcy za jedną lub dwie nadgodziny niż dodać kolejną trasę lub zaangażować kolejnego kierowcę.
 4. Dbałość o relacje z klientami
  Klientom zależy na bezproblemowej współpracy. Oznacza to stałą obsługę wysokiej jakości, bez „niespodzianek”. Dlatego dana trasa powinna być obsługiwana zawsze w tym samym dniu tygodnia, bez wyjątków. Konieczne jest opracowanie planu awaryjnego, aby pomimo choroby kierowcy, awarii pojazdu, świąt itp. wszystkie sanitariaty mogły zostać obsłużone.

Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji: +48/ 62 760 3870